Het Heksenpaadje is een bijnaam voor een bijna ondoordringbaar pad dwars door het Ruigeplaatbos in Hoogvliet.Volgens de verhalen zouden zich er 1 of 2 mensen moeten hebben verhangen.Sommigen die onlangs in het bos hun hond uitlieten vertelden over een ‘negatief gevoel’ dat daar zou heersen. Ook meenden zij dat ze daar als het ware over drijfzand liepen, en steeds verder wegzakten in de modder. Via een internetforum over Hoogvliet kwam ik te horen over het Heksenpaadje. Ik had zojuist een videocamera op de kop getikt die het mogelijk maakte om in het donker opnames te maken, en lekker gemaakt door tv programma’s als Most Haunted en Ghosthunters wilde ik ook wel eens proberen of ik zowaar een geest in beeld zou kunnen krijgen. Ik was niet de enige die zich had aangemeld om te laten gidsen door de schrijver van het artikel, en dus werden we in 2 groepen verdeeld. Ik zat in groep 2 die met de auto naar het bos reed. Met een mannetje of 7 werden we naar de plekken gebracht waar men voelde dat er iemand aan een boom hing. Prompt voelden 4 tot 5 anderen het ook. Ik niet.Weer op een andere plek voelde de gids dat we werden bespied door de bomen. Opnieuw werd dit beaamd door 4 andere aanwezigen… en wederom voelde ik niks.Zou dat betekenen dat ik geen aanleg had voor ghosthunten? Kort daarop wees de gids naar een boomkruin, en verschillende fotocamera’s zwiepten naar boven, net als mijn videocamera… en in die kruin van de boom zag ik op het schermpje van de camera plots een groen lichtje tussen de takken heel snel aan en uit gaan. Wat was dat? De volgende dag ging ik de beelden op de computer bekijken… het lichtje werd beeldje voor beeldje bekeken, en al gauw kon ik zaken als straatlantarens, koplampen of de maan uitsluiten. Iemand
suggereerde dat het wel eens de focuspunt kon zijn van een IR scherpstel-led op een van de foto camera’s… en dat mijn camera die oppikte omdat ik in infrarood aan het filmen was. Ik testte dit uit door mijn fotocamera op mijn videocamera te richten en scherp te stellen… ik zag geen IR led oplichten… maar uitsluiten kon ik het ook niet.Bij het afspelen van de tape viel me echter wel iets anders op; op het moment dat we door een hoog struikgewas proberen vooruit te komen hoor ik een kinderstem. Het was daar ter plaatse ronds een uur of half 2 in de nacht, er waren geen kinderen aanwezig, de stem komt tijdens de hele opname nergens anders voor en op de video zie je niemand reageren op de stem.Waaruit ik dus een voorlopige conclusie uit moet trekken dat ik een heuse EVP te pakken heb!Wat er exact gezegd word is door meerdere mensen die de opname beluisterd hebben verschillend geínterpreteerd… maar ik hoor: “Ja, echt!”… Omdat op geen enkele wijze er enige relevantie van deze uitspraak was m.b.t. het feit dat we daar gewoon lopen is nog een 5e aanwijzing dat het hier om een EVP handelde. Mijn interesse was gewekt!
CASE 1 - Augustus 2006 Het Heksenpaadje
Over de video: in het begin had ik weinig interesse om een complete video reportage in elkaar te zetten. Voor deze eerste ‘case’ heb ik alleen die stukjes bewaard waar ik me het meest over verbaasde. De video toont daarom alleen 2 scenes; een rare lichtvlek en het kinderstemmetje.